• Home
  • הכשרה והדרכה עסקית

הכשרה והדרכה עסקית


שוק המלונאות תחרותי ושימור עובדים ומנהלים טובים הוא שם המשחק. אנו מציעים אימון אישי והדרכה עסקית לעובדי המלון, בפרוייקטים לטווח קצר או לשם התנהלות ארוכת טווח. אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לשמר צוות טוב הוא על ידי הדרכה, יצירת אופקים והצבת יעדים.

חלק מהלקוחות שלנו הם בעלי שאיפות גדולות להשיג הצלחה באמצעות שיפור וצמיחה ובעזרת הסיוע וההדרכה שלנו מצאו את הנתיב הטוב ביותר לממש את ההצלחה ולהגיע ליעדים שהוצבו. בסיומו של תהליך איבחון אנו מסוגלים לקבוע את העוצמות, החולשות, ההזדמנויות והסיכונים של עסק קיים ולזהות מטרות, יעדים ושאיפות. באמצעות ממצאים אלה אנו מפתחים בשיתוף עם הלקוח תוכנית שתסייע לייעל את מערך השיווק, הכספים, התפעול, המכירות, הביצועים והניהול, וכתוצאה ישירה, להגדיל את רווחיות והצלחת העסק.

הכשרה והדרכה עסקית

קופלנד ייעוץ מלונאי יכול לסייע לך:

• לחשוב באופן אסטרטגי

• להתמודד עם אתגרים מיד וביעילות

• להציב יעדים ברי- ביצוע ולהשיג אותם

• פיתוח תוכנית עסקית מבוססת

• להיות יצירתי יותר בקבלת ההחלטות העסקיות שלך

• לקבל החלטות מושכלות

• אימוץ הזדמנויות וצמיחה