• Home
  • ניהול ותפעול נכסים

ניהול ותפעול נכסים

ASSAF PINCHUK PHOTOGRAPHY TEL AVIV LANDSCAPEקופלנד  שירותי ייעוץ מציעה לנכסים קיימים שרותי אבחון פננסי ותפעולי לצד ניהול הפרוייקט.
שירותי ניהול הנכסים של קופלנד  שרותי ייעוץ יושמו בהצלחה במלונות בוטיק, אתרי ספא ואתרי נופש רבים בארץ ובעולם.

התהליך מתחיל בסקירת היעדים, האמצעים הפיננסיים ותוכניות העבודה תוך התחשבות בתנודות השוק, פרופיל הלקוח, המתחרים, פעילויות שיווק ועוד.
על בסיס אותו איבחון אנו יכולים לזהות הזדמנויות לשיפור ביצועים ורווחים, להגביר את היעילות, לצמצם עלויות ולהיטיב את ניהול ההכנסות על ידי פיקוח ותמיכה בתשתית הניהולית הקיימת.