• Home
  • תכניות עסקיות וסקרי היתכנות

תכניות עסקיות וסקרי היתכנות

קופלנד מציעה שרות בניית תכנית עסקית ותקציב מלונאי בהתאמה אישית בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בענף המלונאות והאירוח עם מטרה ברורה של מימוש ומיצוי פוטנציאל ההשקעה.

בנוסף, אנו מספקים את המומחיות שלנו בתחום מחקרי השוק וסקרי היתכנות ומציעים ללקוחות מחקר כלכלי מגובה בניתוח שוק מעמיק כמו גם תוכנית עסקית מפורטת בהתאמה אישית. על מנת לענות על הצרכים היחודיים של הלקוחות שלנו, הדוחות המקיפים שלנו מאפשרים למשקיעים פוטנציאליים לצפות בתצוגה מקדימה של פוטנציאל תוצאות הפעילות שתכנית עסקית מוצעת יכולה להשיג.

צילום: איתי סיקולבסקי